Krekov trg 3
SI–3000
CELJE
Slovenia

Phone
+386-41-633-069
Email
marjetka@bl-utrip.si