in Sofia
GK”Ovcha Kupel”, 29, Borjana st.
Sofia
1618
Bulgaria

Phone
+810-3592-818-6828
Fax
+810-3592-955-5247
Email
emb_bg@mfa.gov.ua
Website URL
http://bulgaria.mfa.gov.ua/